Laatste update: 28.01.2020

Deze website wordt beheerd door Dumoulin NV met ondernemingsnummer 0429.887.073 met maatschappelijke zetel te Spinnerijstraat 119, 8500 Kortrijk, België, Dumoulin SA met te Rue Bourie 18, 5300 Andenne, België, Natural Granen Gebroeders De Scheemaecker met ondernemingsnummer 0437.115.256, met maatschappelijke zetel te Metropoolstraat 28-29, 2900 Schoten, België en Arie Blok BV met KvK-nummer 30133415, statutair gevestigd te Leidekkersweg 2A, 3449 JH Woerden, Nederland (hierna gezamenlijk genoemd ‘Hobbyfirst’).

De gebruiksvoorwaarden van deze website vindt u hieronder in detail. Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. Bent u het niet eens met deze gebruiksvoorwaarden? Dan vragen we u om de website te verlaten.

De inhoud van de website

Hobbyfirst stelt de inhoud van deze website met de grootste zorg samen. Echter, Hobbyfirst kan niet garanderen dat de inhoud van de website helemaal juist, actueel en volledig is. Ook staan we niet in voor eventuele fouten of storingen in de werking van de website.

Wordt er op de website verwezen naar producten of diensten? Dan is dat geen garantie dat we dat product of die dienst ook verkopen of leveren. De vermeldingen op de website zijn louter informatief en dus niet bindend.

Voor zover wettelijk toegestaan, zijn Hobbyfirst en de ondernemingen die aan ons gelinkt zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door het gebruik van de website. Hetzelfde geldt voor bezoeken van andere webpagina’s, die aan de website gekoppeld zijn.

Wij zijn dus o.a. niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit:

  • Handelingen die ingegeven zijn door informatie die u vindt op deze website

  • Storingen in het gebruik van de website, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software.

  • Onjuiste, onvolledige of niet-actuele informatie

  • Het gebruik van websites, waarop u via een link op de website terechtkomt.

  • Inhoud van eventuele off-site pagina's of andere websites die gekoppeld zijn aan of afgeleid zijn van deze website.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten van deze website behoren toe aan Hobbyfirst of aan de bedrijven die aan ons gelinkt zijn. Of ze werden opgenomen met de toestemming van de eigenaar. Die intellectuele eigendomsrechten omvatten ook de auteursrechten en/of merkrechten op alle teksten, foto’s, tekeningen, logo’s, beeld- en geluidsmateriaal, software en andere materialen waar een intellectueel eigendomsrecht op zou kunnen zitten.

Het is verboden om geheel of delen van de inhoud van deze website te gebruiken, zonder dat u daarvoor expliciete en schriftelijke toestemming kreeg van Hobbyfirst. U mag, na de verkregen toestemming, informatie van de website enkel overnemen voor informatieve, niet-commerciële en persoonlijke doeleinden. Onder ‘overnemen’ verstaan we: een gedeelte van de website printen, downloaden of verspreiden. Opgelet: U bent wel verplicht om in alle kopieën de naam te vermelden van de houder van het auteursrecht (bv. ‘Copyright © Dumoulin SA. Alle rechten voorbehouden’). Twijfelt u of uw gebruik van de informatie aan deze voorwaarde voldoet? Mail uw vraag dan naar legal@arvesta.eu.

Externe links

Deze website linkt naar andere webpagina’s, als aanvulling op onze eigen informatie. Dat gebeurt bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button. Hobbyfirst heeft niet noodzakelijk een band met deze sites of met de eigenaars ervan. We zijn dus ook niet verantwoordelijk voor deze andere webpagina’s, noch voor de informatie die u erop vindt.

Vragen en klachten

Hobbyfirst wil dat uw websitebezoek vlekkeloos verloopt. Heeft u dus een vraag of een klacht over de website? Neem dan zeker contact op met Hobbyfirst. U kan uw vraag mailen naar info@hobbyfirst.com.

Ter aanvulling

Hobbyfirst heeft het recht om op elk moment wijzigingen en correcties aan te brengen op de website en/of in de gebruiksvoorwaarden ervan. Dat mag zonder voorafgaande kennisgeving.

Zowel het gebruik van de website als de gebruiksvoorwaarden vallen onder de Belgische wetgeving. Eventuele geschillen in verband met deze website worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Leuven.

Natural Granen Gebr De Scheemaecker NV
Metropoolstraat 28 – 29 2900 Schoten
BE 0437.115.256
E. info@hobbyfirst.com
T. +32 3 640 35 50

© 2024 Arvesta. Alle Rechte vorbehalten.
Arvesta